KÊT QUẢ VÉ SỐ ỦNG HỘ HOÀN THÀNH NGÔI CHÁNH ĐIỆN

Lô An Ủi gồm những số :

08357 - 14863

14550 - 04346

06876 - 19926

07915 - 08777

12823 - 01306

 

Hạng Ba gồm có :            14002

Hạng Nhì gồm có   :        13558 

Hạng Nhất gồm có:         09890

LÔ ĐỘC ĐẮC   :            02360